Powrót do strony głównej


  Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa

Konkurs organizowany jest dla przedszkoli oraz dzieci i młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjalnych
powiatu kartuskiego.
Oceniane są prace indywi
dualne, które zostały wyłonione w wyniku
konkursów przeprowadzonych w poszczególnych szkołach.
Prace powinny zawierać elementy
akcentujące region kaszubski.
Ocena prowadzona jest według kategorii wiekowych. W konkursie bierze
udział
od 30 do 40 placówek oświatowych powiatu kartuskiego.


Powiatowy konkurs
"Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa"

dnia 18.12.2017, Somonino

>>> regulamin konkursu

>>> komunikat konkursu

Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje bieżące GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Turystyka w gminie Somonino - informacje
Historia Gminnego Oœrodka Kultury Somonino
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Kontakt z GOK Somonino
Stowarzyszenie "Przyjazna Wieœ Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Informacje - archiwum
Wirtulany spacer po GOK Somonino


"NAJŁADNIEJSZA SZOPKA
BOŻONARODZENIOWA"
2016 r.

Somonino, 19 grudnia 2016 r.

>>> Regulamin Konkursu
>>> Komunikat

--------------------------------------------------------

Powiatowy konkurs "Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa"
Somonino, 17 grudnia 2015 r.

>>> regulamin konkursu (pdf)
>>> regulamin konkursu (doc)

Protokół Komisji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Somoninie z dnia 17 grudnia 2015 r.

W konkursie wzięło udział 960 wykonawców z 50 placówek oświatowych powiatu kartuskiego (przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych). Do oceny złożono 100 prac, w tym 37 prac zbiorowych, wykonanych przez 897 młodych plastyków (przedszkola i klasy "0") oraz 63 prac indywidualnych.

Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III oraz wyróżnieni w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy zaś - nagrody pocieszenia w postaci książeczek i słodkich upominków.

Komisja w składzie:
- Mirosława Kazana
- Stanisława Neubauer
w dniu 14.12.2015 r. dokonała oceny prac złożonych do Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionymi pracami Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

PRZEDSZKOLA
I miejsce - ZKiW w Dzierżążnie
II miejsce - Przedszkole "Chatka Puchatka" w Gowidlinie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Węsiorach
III miejsce - ZKiW - Przedszkole w Szymbarku
Wyróżnienie - Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" w Grzybnie
Wyróżnienie - ZKiW w Stężycy
Wyróżnienie - ZKiW w Klukowej Hucie

KLASY "0"
I miejsce - Zespół Szkół w Tuchlinie
II miejsce - Przedszkole "Chatka Puchatka" w Gowidlinie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Puzdrowie
Wyróżnienie - Zespół Szkół w Gowidlinie
Wyróżnienie - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie

KLASY I-II
I miejsce - Kacper Mering/Szkoła Podstawowa w Węsiorach
II miejsce - Jakub Kwidziński/Szkoła Podstawowa w Borzestowie
III miejsce - Andżelika Pobłocka/ Publiczna Szkoła Podstawowa
            w Borku Kamiennym
III miejsce - Maja Kąkol/ Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej
Wyróżnienie - Julia Wiśniewska/Zespół Szkół w Chmielnie
Wyróżnienie - Liliana Muńska/ Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
Wyróżnienie - Dawid Pawelczyk/Zespół Szkół w Gowidlinie

KLASY III-IV
I miejsce - Maja Grzymska/Zespół Szkół w Somoninie
II miejsce - Martyna Konkol/Zespół Szkół, SP i Gimnazjum w Miechucinie
II miejsce - Wiktoria Daleka/ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej
III miejsce - Julia Tarasiuk/ZPG I SP w Baninie
III miejsce - Norbert Holk/Zespół Szkół w Czeczewie
Wyróżnienie - Marta Dąbrowska/Zespół Kształcenia i Wychowania
            w Brodnicy Górnej
Wyróżnienie - Natalia Wansel/ Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
Wyróżnienie - Ignacy Kobiela/Zespół Szkół w Staniszewie

KLASY V - VI
I miejsce - Kinga Kuziemkowska/Zespół Ksztalcenia i Wychowania w Stężycy
II miejsce - Grzegorz Liszewski / Zespół Szkół w Chwaszczynie
II miejsce - Patrycja Reglińska/ Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
III miejsce - Sebastian Szarmach/Szkoła Podstawowa w Węsiorach
III miejsce - Krystian Schmidt / Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Wyróżnienie - Emilia Glazik /Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie
Wyróżnienie - Agata Konkel/Zespół Szkół w Somoninie
Wyróżnienie - Kamil Tuskowski/Szkoła Podstawowa w Niestępowie

KLASY GIMNAZJALNE
I miejsce - Weronika Pobłocka /Zespół Szkół w Sulęczynie
I miejsce - Karolina Damps /Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Żukowie
II miejsce - Maciej Szchmidt/Zespół Szkół w Chmielnie
III miejsce - Julia Patoka/ Zespół Szkół w Somoninie
Wyróżnienie - Rafał Czaja/ZS, SP i Gimnazjum w Miechucinie
Wyróżnienie - Mirosława Mejna /ZKiW w Klukowej Hucie

--------------------------------------------------------------

Powiatowy konkurs "Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa"
Somonino, 18 grudnia 2014 r.


Protokół Komisji Powiatowego Konkursu Szopek
     Bożonarodzeniowych w Somoninie z dnia 18 grudnia 2014 r.

W konkursie wzięło udział 957 wykonawców z 40 placówek oświatowych powiatu kartuskiego (przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych). Do oceny złożono 104 prace, w tym 39 prac zbiorowych, wykonanych przez 892 młodych plastyków (przedszkola i klasy "0") oraz 65 prac indywidualnych.
Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III oraz wyróżnieni w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy zaś - nagrody pocieszenia w postaci książeczek i słodkich upominków.

Komisja w składzie:
Przewodnicząca - Iwona Formela
Członkowie: Mirosława Kazana i Stanisława Neubauer
w dniu 16 grudnia 2014 r. dokonała oceny prac złożonych do Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionymi pracami Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

PRZEDSZKOLA
I miejsce - Przedszkole "Chatka Puchatka" w Gowidlinie
II miejsce - Gminne Przedszkole Samorządowe w Sulęczynie
     oddział w Węsiorach
III miejsce - Przedszkole Samorządowe w Chmielnie
III miejsce - Przedszkole w Maksie
III miejsce - Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie
Wyróżnienie - Zespół Szkół w Gowidlinie
Wyróżnienie - Zespół Kształcenia i Wychowania - Przedszkole w Szymbarku
Wyróżnienie - Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Prokowie

KLASY "0"
I miejsce - Zespół Szkół w Tuchlinie
II miejsce - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Borzestowie
Wyróżnienie - Zespół Szkół w w Czeczewie
Wyróżnienie - Zespół szkół w Chwaszczynie

KLASY I - II
I miejsce - Wansel Dominika - Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
I miejsce - Żołyniak Weronika - Zespół Szkół w Chwaszczynie
II miejsce - Czaja Małgorzata - Zespół Szkół w Miechucinie
II miejsce - Dębska Julia - Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie
III miejsce - Gronda Jan - Szkoła Podstawowa w Borzestowie
III miejsce - Kamińska Julia - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach
Wyróżnienie - Klupczyński Nicolas - Szkoła Podstawowa w Glinczu
Wyróżnienie - Pobłocka Andżelika - Publiczna Szkoła Podstawowa
     w Borku Kamiennym

KLASY III - IV
I miejsce - Hinc Bartosz - Szkoła Podstawowa w Niestępowie
I miejsce - Kuziemkowska Kinga - Zespół Kształcenia i Wychowania
     w Stężycy
II miejsce - Konkol Martyna - Zespół Szkół w Miechucinie
II miejsce - Jereczek Robert - Szkoła Podstawowa w Podjazach
III miejsce - Damps Adam - Szkoła Podstawowa w Borzestowie
III miejsce - Dampc Wiktoria - Zespół Szkół w Chwaszczynie
Wyróżnienie - Mechliński Filip - Szkoła Podstawowa w Sierakowicach

KLASY V - VI
I miejsce - Pobłocka Dominika - Publiczna Szkoła w Borku Kamiennym
I miejsce - Hinc Agata - Szkoła Podstawowa w Niestępowie
II miejsce - Klawikowska Aleksandra - Zespół Szkół w Miechucinie
II miejsce - Reglińska Patrycja - Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
II miejsce - Liszewski Grzegorz - Zespół Szkół w Chwaszczynie
III miejsce - Wilczewska Weronika - Parafialna Szkoła Podstawowa
     w Żukowie
III miejsce - Witbrot Klaudia - Szkoła Podstawowa w Łyśniewie
     Sierakowickim
Wyróżnienie - Wydrowski Maciej - Szkoła Podstawowa w Prokowie
Wyróżnienie - Etmański Michał - Szkoła Podstawowa w Borzestowie

KLASY GIMNAZJALNE
I miejsce - Hinc Zuzanna - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Żukowie
II miejsce - Pobłocka Weronika - Zespół Szkół w Sulęczynie
III miejsce - Szmidt Maciej - Zespół Szkół w Chmielnie
III miejsce - Liedtka Kamil - Zespół Szkół w Staniszewie
Wyróżnienie - Czaja Rafał - Zespół Szkół w Miechucinie
Wyróżnienie - Błaszkowski Dawid - Zespół Placówek Specjalnych
     w Kartuzach

-------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy konkurs "Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa"
Somonino, 17 grudnia 2013 r.

-------------------


Protokół Komisji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Somoninie z dnia 17 grudnia 2013 r.

W konkursie wzięło udział 569 wykonawców z 36 placówek oświatowych powiatu kartuskiego (przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych). Do oceny złożono 79 prac, w tym 25 prac zbiorowych, wykonanych przez 515 młodych plastyków (przedszkola i klasy "0") oraz 54 prace indywidualne. Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III oraz wyróżnieni w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy zaś - nagrody pocieszenia w postaci książeczek i słodkich upominków.

Komisja w składzie:
Przewodnicząca - Iwona Formela
Członkowie:
    - Mirosława Kazana
    - Stanisława Neubauer
w dniu 12 grudnia 2013 r. dokonała oceny prac złożonych do Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.

Po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionymi pracami Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

PRZEDSZKOLA
    I miejsce - Przedszkole "Chatka Puchatka" w Gowidlinie
    II miejsce - Niepubliczne Przedszkole "Bajeczny Ogród" w Sierakowicach
    III miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" w Kiełpinie
    Wyróżnienie: - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie
            - Niepubliczne Przedszkole "aKuKu 2" w Kartuzach
            - Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Kartuzach

KLASY "0"
    I miejsce - Zespół Szkół w Miechucinie
    II miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" w Kiełpinie
    III miejsce - Zespół Szkół w Czeczewie
    Wyróżnienie: - Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
            - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie
            - Zespół Szkół w Leźnie
            - Szkoła Podstawowa w Borzestowie

KLASY I - II
    I miejsce - Martyna Konkol - ZS Miechucino
    II miejsce - Norbert Holk - ZS Czeczewo
    III miejsce - Nikodem Rutkowski - SP Sierakowice
    Wyróżnienie: - Kacper Trznadel - SP Żukowo
            - Mateusz Dębski - ZKiW Dzierżążno
            - Kornelia Kurs - SP Borzestowo
            - Maja Grzymska - ZS Somonino
            - Julia Brzeska - ZS Chwaszczyno
    Nagroda Specjalna - Maciej Wydrowski - SP Prokowo

KLASY III - IV
    I miejsce - Kinga Kuziemkowska - ZKiW Stężyca
    II miejsce - Szymon Elwart - SP Żukowo
            - Julia Młyńska - SP Sierakowice
    III miejsce - Maksymilian Schmidt - ZS Chmielno
            - Patrycja Reglińska - SP Skrzeszewo
    Wyróżnienie: - Filip Klasa - ZS Miechucino
            - Anna Białk - ZS-P "Mała Szopa" w Szopie
            - Kamila Strongowska - SP Prokowo
            - Mateusz Recmer - ZS Chwaszczyno

KLASY V - VI
    I miejsce - Aleksandra Klawikowska - ZS Miechucino
    II miejsce - Edyta Hinca - Publ. SP Borku Kamiennym
            - Jagoda Kazana - SP Żukowo
    III miejsce - Klaudia Bojanowska - SP Sierakowice
            - Paulina Wilczewska - Parafialna SP Żukowo
            - Natalia Zarach - SP Skrzeszewo
    Wyróżnienie: - Kinga Marszałkowska - SP Banino
            - Zuzanna Halman - ZS Przodkowo
            - Arkadiusz Szleja - ZS Somonino
            - Kinga Wydrowska - SP Prokowo
            - Jakub Etmański - SP Borzestowo

KLASY GIMNAZJALNE
    I miejsce - Martyna Szodrowska - ZS Staniszewo
    II miejsce - Rafał Czaja - ZS Miechucino
    III miejsce - Łukasz Rompczyk - ZS Pomieczyno
    Wyróżnienie: - Kacper Stenzel - PG Nr 2 Żukowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Komisji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Somoninie
      z dnia 17 grudnia 2012 r. - Somonino

                              >>> regulamin

PRZEDSZKOLAW konkursie wzięło udział 487 wykonawców z 30 placówek oświatowych powiatu kartuskiego (przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych). Do oceny złożono 59 prac, w tym 21 prac zbiorowych, wykonanych przez
196 młodych plastyków (przedszkola i klasy "0") oraz 38 prac indywidualne.
Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III
oraz wyróżnieni w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali
uczestnicy zaś - nagrody pocieszenia w postaci książeczek i słodkich
upominków.

Komisja w składzie:
Przewodnicząca - Iwona Formela
Członkowie:
- Mirosława Kazana i Angelika Czaja
w dniu 14 grudnia 2012 r. dokonała oceny prac złożonych do Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Po dokładnym zapoznaniu się
z przedstawionymi pracami Komisja postanowiła przyznać następujące
miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

      I miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Bajeczny Ogród" w Sierakowicach
      II miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" w Kiełpinie
      III miejsce - Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Żukowie
      Wyróżnienie - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie
            - Niepubliczne Przedszkole "aKuKu" w Kartuzach
            - Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu

KLASY "0"
      I miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" w Kiełpinie
      II miejsce - Zespół Szkół w Miechucinie
      III miejsce - Szkoła Podstawowa w Borzestowie
      Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
            - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie

KLASY I - II
      I miejsce - Małgorzata Kaleta - SP Czeczewo
      II miejsce - Stanisław Małycha - SP Glincz
      III miejsce - Igor Czerwiński - ZKiW Dzierżążno
      Wyróżnienie - Natalia Mierska - SP Skrzeszewo
            - Julia Jank - SP Borzestowo
            - Fabian Puzdrowski - ZS Chmielno

KLASY III - IV
      I miejsce - Angelika Schwichtenberg - SP Połęczyno
      II miejsce - Aleksandra Klawikowska - ZS Miechucino
      III miejsce - Błażej Kurs - SP Borzestowo
      Wyróżnienie - Matylda Cybula - ZKiW Dzierżążno
            - Michał Bichowski - ZS Chwaszczyno
            - Magdalena Pryczkowska - ZS Chmielno
      Nagr. Spec. - Łukasz Treder

KLASY V - VI
      I miejsce - Rafał Czaja - SP Reskowo
      II miejsce - Natalia Hinc - SP Połęczyno
      III miejsce - Ewa Skrzypkowska - SP Borzestowo
      Wyróżnienie - Angelika Mierska - SP Skrzeszewo
            - Alicja Rychert - ZS Somonino
            - Kinga Marszałkowska - SP Banino
      Wyr. Szczeg. - Patryk Bronk - SP Sierakowice
            - Maciej Schmidt - ZS Chmielno
            - Edyta Hinca - ZS Mściszewice

KLASY GIMNAZJALNE
      I miejsce - Edyta Czaja - ZS Miechucino
      II miejsce - Martyna Socha - ZS Somonino
      III miejsce - Szymon Makurat - ZS Mściszewice

----------------------------------------


Komunikat Komisji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonaro-
      dzeniowych w Somoninie z dnia 16 grudnia 2011 r. - Somonino
W konkursie wzięło udział 427 wykonawców z 36 placówek oświatowych powiatu kartuskiego
(przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych). Do oceny zostało złożonych 72 prace, w tym
20 prac zbiorowych, wykonanych przez 375 młodych plastyków (przedszkola i klasy "0") oraz 52 prace indywidualne.
Uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III oraz wyróżnieni w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe,
pozostali uczestnicy zaś - nagrody pocieszenia w postaci książeczek i słodkich upominków.

Komisja w składzie:
Przewodnicząca - Stanisława Neubauer
Członkowie: Mirosława Kazana, Iwona Formela
w dniu 16 grudnia 2011 r. dokonała rozstrzygnięcia Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.
Po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionymi pracami Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca
w poszczególnych kategoriach wiekowych:

PRZEDSZKOLA
I miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" w Kiełpinie
II miejsce - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie
III miejsce - Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
Wyróżnienie - Niepubliczne Przedszkole "Bajeczny Ogród" w Sierakowicach
                    - Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie

KLASY "0"
I miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" w Kiełpinie
II miejsce - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie
III miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kartuzach
Wyróżnienie - Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej
                    - Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
                    - Szkoła Podstawowa w Szarłacie

KLASY I - II
I miejsce - Kinga Wenta /SP Szarłata/
II miejsce - Natalia Bronk /SP Sierakowice
III miejsce - Natalia Mierska /SP Skrzeszewo/
                    - Fabian Puzdrowski /ZS - SP Chmielno/
Wyróżnienie - Klaudia Ostrowska /ZKiW Brodnica Górna/
                    - Matylda Cybula /ZKiW Dzierżążno/
                    - Maciej Wydrowski /SP Prokowo/

KLASY III - IV
I miejsce - Zuzanna Bronk /ZKiW Brodnica Górna/
II miejsce - Patrycja Schwichtenberg /SP Połęczyno/
III miejsce - Aleksandra Formela /ZSPiG Czeczewo/
Wyróżnienie - Jan Kwiatkowski /ZPG i SP Przyjaźń/
                    - Stanisław Birr /ZS Mściszewice/
                    - Wiktoria Broner /SP Skrzeszewo/
                    - Zuzanna Czaplewska /SP Sierakowice/
                    - Kinga Wydrowska /SP Prokowo/

KLASY V - VI
I miejsce - Zuzanna Hinc /SP Niestępowo/
II miejsce - Julianna Puzdrowska /ZS - SP Chmielno/
III miejsce - Łukasz Rompczyk /ZSPiPG Pomieczyno/
Wyróżnienie - Oliwia Gliniecka /ZKiW Brodnica Górna/
                    - Aleksandra Bistron /SP Somonino/

KLASY GIMNAZJALNE
I miejsce - Krzysztof Czaja /Gimnazjum w Miechucinie/
II miejsce -
III miejsce -
Wyróżnienie - Martyna Socha /GP Somonino/

Poza tym Komisja wyróżniła prace uczniów w przedziale klas V - VI, które otrzymały nagrody Galerii "Neubauer". Należą
do nich: Maciej Schmidt /ZS - SP Chmielno/, Damian Dahm /SP Łapalice/ oraz Angelika Cyrzan /SP Skrzeszewo/.

     >>> regulamin

----------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Komisji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Somoninie
z dnia 17 grudnia 2010 r. - Somonino

W konkursie wzięło udział 542 wykonawców z 46 placówek, w tym
z 12 przedszkoli, 28 szkół podstawowych i 6 szkół gimnazjalnych powiatu
kartuskiego. Do oceny zostało złożonych 80 prac, w tym 26 prac zbiorowych
i 54 prace indywidualne.
Uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III oraz wyróżnieni w konkursie
otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy zaś - nagrody pocieszenia
w postaci książeczek oraz słodkich upominków za prace zbiorowe.

Komisja w składzie:
1. Iwona Formela - Przewodnicząca Komisji
2. Emilia Radomska
3. Natalia Labuda
4. Urszula Wilkowska-Hein
5. Danuta Kosowska
6. Monika Halman

w dniu 17 grudnia 2010 r. dokonała rozstrzygnięcia Powiatowego Konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych. Po dokładnym zapoznaniu się z przedstawio-
nymi pracami Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca
w poszczególnych kategoriach wiekowych:

PRZEDSZKOLA
I miejsce - ZKiW Dzierżążno
II miejsce - Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK" Kartuzach
III miejsce - Przedszkole Niepubliczne "ANIOŁEK" w Kiełpinie
Wyróżnienie - Przedszkole Niepubliczne "BAJECZNY OGRÓD" w Sierakowicach
                     - Niepubliczne Przedszkole "CHATKA PUCHATKA" gr. "Króliczki" w Somoninie

KLASY "0"
I miejsce - ZS Miechucino
II miejsce - SP Szarłata
III miejsce - SP Banino
Wyróżnienie - Przedszkole Samorządowe w Chmielnie
Wyróżnienie - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szopie

KLASY I - II
I miejsce - Paulina Reszka /SP Szarłata/
II miejsce - Jan Melech /Parafialna /SP Żukowo/
III miejsce - Maciej Wydrowski /SP prokowo/
Wyróżnienie - Mateusz Podgórski /SP Chmielno/, Przemysław Zabrocki /SP Czeczewo/, Kinga Papke /SP Banino/

KLASY III - IV
I miejsce - Milosz Łajming /SP Skrzeszewo/
II miejsce - Kinga Wydrowska /SP Prokowo/
III miejsce - Rafał Czaja /SP Reskowo/
Wyróżnienie - Maciej Schmidt /SP Chmielno/, Patryk Bronk /SP Sierakowice/

KLASY V - VI
I miejsce - Dorota Chalicka /SP Skrzeszewo/, Maryna Socha /SP Somonino/
II miejsce - Arkadiusz Wroński /ZS Kiełpino/, Oliwia Gliniecka /ZKiW Brodnica Górna/
III miejsce - Kamil Papke /SP Banino/
Wyróżnienie - Michał Klewicki /Parafialna SP Żukowo/

KLASY GIMNAZJALNE
I miejsce - Joanna Riegel /GP Pomieczyno/
II miejsce - Edyta Czaja /ZS Miechucino/
III miejsce - Joanna Serkowska /GP Nr 2 Kartuzy/
Wyróżnienie - Adriana Zielke /GP Somonino/

>>> regulamin konkursu
_____________________________________________________________


© GOK Somonino. All rights reserved.