Powrót do strony głównej


  Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych
  "DWIE RAKIETY"
- Goręczyno

Turniej odbywa się w hali sportowej w Goręczynie. Celem zawodów jest popularyzacja tenisa stołowego, wyłonienie mistrza szkół ponadgimnazjalnych powiatu, a nade wszystko rozwijanie umiejętności i sprawności fizycznej młodzieży szkolnej.
Zwycięzcy indywidualni od miejsca I do III otrzymują dyplom i nagrody rzeczowe, od miejsca IV do VI - dyplom, natomiast zwycięzcy drużyny - puchar dla szkół.

Turniej w 2008 r.

XX Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych
"Dwie Rakiety"

16.02.2018 r. - Goręczyno

Komunikat z XIX Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego
      >>> komunikat - pdf

Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje biece GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Turystyka w gminie Somonino - informacje
Historia Gminnego Orodka Kultury Somonino
Dziecicy Zespó Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Kontakt z GOK Somonino
Informacje - archiwum
Wirtulany spacer po GOK Somonino

Turniej w 2008 r.

XIX Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych
"Dwie Rakiety"

10.02.2017 r. - Goręczyno

Komunikat z XIX Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego      >>> komunikat - pdf
>>>  regulamin

Turniej w 2008 r.

XVIII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych
"Dwie Rakiety"
12.02.2016 r. - Goręczyno

Komunikat z XVIII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego
      >>> komunikat - pdf
>>> regulamin

-----------------------------------------------------------------------------
Turniej w 2008 r.

Komunikat z XVII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego
      SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU KARTUSKIEGO
     "DWIE RAKIETY"
z dnia 27 lutego 2015 r.

      >>> komunikat - pdf

-----------------------------------------------------------------
Turniej w 2008 r.

Komunikat z XVI Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego
      SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU KARTUSKIEGO
     
"DWIE RAKIETY" z dnia 7 lutego 2014 r.

                                >>> regulamin

W XVI Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego "DWIE RAKIETY" udział wzięło 23 zawodników reprezentujących 6 szkół powiatu kartuskiego:

      1. I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
      
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
      3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie
      4. Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach
      5. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
      6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Sędzią głównym Turnieju był p. Mirosław Płotka.

W wyniku rozgrywek wyłonieni zostali zwycięzcy Turnieju:

Dziewczęta młodsze:
      I miejsce - Teclaf Adriana (ZSZiO Kartuzy)
      II miejsce - Sobisz Klaudia (ZSZiO Żukowo)
      III miejsce - Bojanowska Natalia (ZSP Sierakowice)
      IV miejsce - Gruchała Katarzyna (ZSP Sierakowice)

Dziewczęta starsze:
      I miejsce - Stadnicka Paulina (ZSZiO Kartuzy)
      II miejsce - Stolc Aleksandra (ZSZiO Żukowo)
      III miejsce - Kreft Sandra (ZSP Somonino)

Chłopcy młodsi:
      I miejsce - Nawrocki Wiktor (I LO Kartuzy)
      II miejsce - Jutrzenka Trzebiatowski Michał (I LO Kartuzy)
      III miejsce - Sildatk Jakub (ZSZiO Kartuzy)
      IV miejsce - Kąkol Seweryn (ZSP Sierakowice)
      V miejsce - Szreder Grzegorz (ZSP Przodkowo)
      VI miejsce - Elgert Bartłomiej (ZSP Somonino)

Chłopcy starsi:
      I miejsce - Nagel Wojciech (ZSP Przodkowo)
      II miejsce - Wendt Damian (ZSZiO Kartuzy)
      III miejsce - Rybakowski Radosław (ZSP Przodkowo)
      IV miejsce - Stencel Michał (ZSP Somonino)

Wyniki drużynowe przedstawiają się następująco:

I miejsce - ZSZiO Kartuzy i Puchar Starosty Powiatu Kartuskiego

II miejsce - ZSP Przodkowo i Puchar Wójta Gminy Somonino

III miejsce - I LO Kartuzy
      i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Somonino

IV miejsce - ZSZiO Żukowo
      i Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie

V miejsce - ZSP Sierakowice
i Puchar Prezesa Stowarzyszenia
      "Przyjazna Wieś Kaszubska" w Somoninie

Organizatorami XVI Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego "DWIE RAKIETY" byli:
      -
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
      - Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie
      - Starostwo Powiatowe w Kartuzach
      - Stowarzyszenie "Przyjazna wieś Kaszubska" w Somoninie

Organizatorzy XVI Turnieju Tenisa Stołowego "Dwie Rakiety" dziękują Zespołowi
Szkół w Goręczynie za udostępnienie i przygotowanie pomieszczeń w celu
przeprowadzenia rozgrywek w hali sportowej.---------------------------------------------------------------------


Turniej w 2008 r.

Komunikat z XV Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego
      "DWIE RAKIETY" z dnia 8 lutego 2013 r.

                                    >>> regulamin

W XV Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego "DWIE RAKIETY" udział wzięło 25 zawodników reprezentujących 7 szkół powiatu kartuskiego:

      1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
      2. I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
      3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
      4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie
      5. Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach
      6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
      7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Sędzią głównym Turnieju był p. Mirosław Płotka

W wyniku rozgrywek wyłonieni zostali zwycięzcy Turnieju:

Dziewczęta młodsze:
      I miejsce - Paulina Stadnicka /ZSZiO Kartuzy/
      II miejsce - Anna Walaszkowska /I LO Kartuzy/
      III miejsce - Aleksandra Stolc /ZSZiO Żukowo/
      IV miejsce - Martyna Formela /ZSZiO Kartuzy/
      V miejsce - Małgorzata Lejk /ZSZiO Kartuzy
      VI miejsce - Kinga Formela /I LO Kartuzy/
Dziewczęta starsze:
      I miejsce - Weronika Dymek /ZSZiO Żukowo/
      II miejsce - Aleksandra Sominka /ZSZiO Kartuzy/
Chłopcy młodsi:
      I miejsce - Wojciech Nagel /ZSP Przodkowo/
      II miejsce - Jakub Kitowski /I LO Kartuzy/
      III miejsce - Bartłomiej Elgert /ZSP Somonino/
      IV miejsce - Dawid Żołnowski /ZSP Somonino/
      V miejsce - Krystian Kuziemkowski /I LO Kartuzy/
      VI miejsce - Dawid Trzebiatowki /ZSP Somonino/
Chłopcy starsi:
      I miejsce - Mateusz Naczk /ZSP Przodkowo/
      II miejsce - Bartosz Giedziewicz /ZSZiO Żukowo/
      III miejsce - Justyn Ptach /ZST Kartuzy/
      IV miejsce - Mateusz Gojtowski /ZSP Przodkowo/
      V miejsce - Michał Roszkowski /ZST Kartuzy/
      VI miejsce - Dawid Regliński /KLO Kartuzy/

Wyniki drużynowe przedstawiają się następująco:

I miejsce i Puchar Starosty Powiatu Kartuskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w KARTUZACH

II miejsce i Puchar Wójta Gminy Somonino
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w PRZODKOWIE

III miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Somonino
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w ŻUKOWIE

IV miejsce i Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w KARTUZACH

V miejsce i Puchar Prezesa Stowarzyszenia "Przyjazna Wieś Kaszubska"
w Somoninie

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w SOMONINIE

Organizatorami XV Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego "DWIE RAKIETY" byli:
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Starostwo Powiatowe w Kartuzach,
Stowarzyszenie "Przyjazna wieś Kaszubska" w Somoninie.

Organizatorzy XV Turnieju Tenisa Stołowego "Dwie Rakiety" dziękują Zespołowi Szkół w Goręczynie za udostępnienie i przygotowanie pomieszczeń w celu przeprowadzenia rozgrywek w hali sportowej.

\

---------------------------------------------------------------------


Turniej w 2008 r.

Komunikat z XIV Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego
  
"DWIE RAKIETY" z dnia 17 lutego 2012 r.

W XIV Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego "DWIE RAKIETY" udział wzięło 26 zawodników reprezentujących 7 szkół powiatu kartuskiego:
      1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
      2. I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
      3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
      4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
      5. Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach
      6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
      7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Sędzią głównym Turnieju był p. Mirosław Płotka.

W wyniku rozgrywek wyłonieni zostali zwycięzcy Turnieju:

Dziewczęta młodsze:
      I miejsce - Paulina Stadnicka /ZSZiO Kartuzy/
      II miejsce - Aleksandra Stolc /ZSZiO Żukowo/
      III miejsce - Edyta Białk /I LO Kartuzy/
      IV miejsce - Kinga Formela /I LO Kartuzy/
      V miejsce - Aleksandra Wójcik /Katolickie LO Kartuzy/
      VI miejsce - Magdalena Jażdzewska /ZSP Sierakowice/

Dziewczęta starsze:
      I miejsce - Michalina Karuze /ZSZiO Kartuzy/
      II miejsce - Patrycja Zaworska /ZSZiO Żukowo/

Chłopcy młodsi:
      I miejsce - Wojciech Nagel /ZSP Przodkowo/
      II miejsce - Krzysztof Studziński /ZSP Sierakowice/
      III miejsce - Mateusz Naczk /ZSP Przodkowo/
      IV miejsce - Piotr Mejer /I LO Kartuzy/
      V miejsce - Łukasz Templer /ZSZiO Kartuzy/
      VI miejsce - Justyn Ptach /ZST Kartuzy/

Chłopcy starsi:
      I miejsce - Błażej Ptach /ZST Kartuzy/
      II miejsce - Bartosz Giedziewicz /ZSZiO Żukowo/
      III miejsce - Mirosław Dułak /ZST Kartuzy/
      IV miejsce - Mateusz Gosz /ZST Kartuzy/
      V miejsce - Arkadiusz Elas /I LO Kartuzy/
      VI miejsce - Szymon Garncarz /ZSP Sierakowice/


Wyniki drużynowe przedstawiają się następująco:

I miejsce i Puchar Starosty Powiatu Kartuskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Żukowie

II miejsce i Puchar Wójta Gminy Somonino
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Kartuzach

III miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Somonino
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Kartuzach

IV miejsce i Puchar Prezesa Stowarzyszenia "Przyjazna Wieś Kaszubska" w Somoninie
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Kartuzach

V miejsce i Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Sierakowicach

Organizatorami XIV Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego "DWIE RAKIETY" byli: Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Starostwo Powiatowe w Kartuzach
i Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska" w Somoninie
Organizatorzy XIV Turnieju Tenisa Stołowego "Dwie Rakiety" dziękują Zespołowi Szkół w Goręczynie za udostępnienie i przygotowanie pomieszczeń w celu przeprowadzenia rozgrywek w hali sportowej

                                                                                   >>> regulamin------------------------------------------------------------------------


Turniej w 2008 r.
Komunikat z XIII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego
   "DWIE RAKIETY"
z dnia 11 lutego 2011 r.

W XIII Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego "DWIE RAKIETY" udział wzięło 30 zawodników reprezentujących 8 szkół powiatu kartuskiego:
      1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
      2. I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
      3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
      4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
      5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie
      6. Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach
      7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
      8. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Sędzią głównym Turnieju był p. Mirosław Płotka.
W wyniku rozgrywek wyłonieni zostali zwycięzcy Turnieju:

Dziewczęta młodsze:
      I miejsce - Krause Michalina (ZSZiO Kartuzy)
      II miejsce - Borek Natalia (I LO Kartuzy)
      III miejsce - Myszk Patrycja (ZST Kartuzy)

Dziewczęta starsze:
      I miejsce - Górna Agata (ZSZiO Kartuzy)
      II miejsce - Bobkowska Magdalena (ZSP Przodkowo)
      III miejsce - Treder Katarzyna (ZSP Sierakowice)

Chłopcy młodsi:
      I miejsce - mejer Piotr (I LO Kartuzy)
      II miejsce - Studziński Krzysztof (ZSP Sierakowice)
      III miejsce - Ptach Justyn (ZST Kartuzy)

Chłopcy starsi:
      I miejsce - Gosz Mateusz (ZST Kartuzy)
      II miejsce - Kotlowski Łukasz (I LO Kartuzy)
      III miejsce - Ptach Błażej (ZST Kartuzy)

Wyniki drużynowe przedstawiają się następująco:

I miejsce i Puchar Starosty Powiatu Kartuskiego
      ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Kartuzach

II miejsce i Puchar Wójta Gminy Somonino
      I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Kartuzach

III miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Somonino
      ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
      w Kartuzach

IV miejsce i Puchar Prezesa Stowarzyszenia "Przyjazna Wieś Kaszubska"
w Somoninie

      ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Sierakowicach

V miejsce i Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie
      ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Przodkowie

Organizatorami XIII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego "DWIE RAKIETY" byli: Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Starostwo Powiatowe w Kartuzach,
Stowarzyszenie "Przyjazna wieś Kaszubska" w Somoninie.


___________________________________________________

Turniej w 2008 r.

Komunikat z XII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego
      "DWIE RAKIETY"
z dnia 5 marca 2010 r.

W XII Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego "DWIE RAKIETY"
udział wzięło 32 zawodników reprezentujących 8 szkół powiatu
kartuskiego:

       1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
       2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
       3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
       4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
       5. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
       6. Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach
       7. I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
       8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie

Sędzią głównym Turnieju był p. Mirosław Płotka.

W wyniku rozgrywek wyłonieni zostali zwycięzcy Turnieju:

Dziewczęta młodsze:
       I miejsce - Krause Michalina (ZSZiO Kartuzy)
       II miejsce - Treder Katarzyna (ZSP Sierakowice)
       III miejsce - Konkol Ewelina (ZSZiO Kartuzy)

Dziewczęta starsze:
       I miejsce - Bobkowska Magdalena (ZSP Przodkowo)
       II miejsce - Górna Agata (ZSZiO Kartuzy)
       III miejsce - Konkol Natalia (ZSP Przodkowo)

Chłopcy młodsi:
       I miejsce - Gosz Mateusz (ZST Kartuzy)
       II miejsce - Ptach Błażej (ZST Kartuzy)
       III miejsce - Mischke Jakub (ZSZiO Żukowo)

Chłopcy starsi:
       I miejsce - Richert Paweł (ZSZiO Żukowo)
       II miejsce - Przystupa Dawid I LO Kartuzy)
       III miejsce - Jaskulski Daniel (I LO Kartuzy)

Wyniki drużynowe przedstawiają się następująco:

I miejsce i Puchar Starosty Powiatu Kartuskiego
       ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
       w KARTUZACH

II miejsce i Puchar Wójta Gminy Somonino
       I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH w KARTUZACH

III miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Somonino
       ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w KARTUZACH

IV miejsce i Puchar Prezesa Stowarzyszenia "Przyjazna Wieś Kaszubska"
w Somoninie

       ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
       w ŻUKOWIE

V miejsce i Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie
       ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w SIERAKOWICACH

Organizatorami XII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego
"DWIE RAKIETY" byli:
-
Stowarzyszenia "Przyjazna Wieś Kaszubska" w Somoninie
-
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
-
Starostwo Powiatowe w Kartuzach

----------------------


----------------------

______________________________________________________________
Turniej w 2008 r.


Komunikat z XI Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych "Dwie Rakiety"
       20 lutego 2009 r. - Goręczyno

W XI Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego "DWIE RAKIETY" udział wzięło 29 zawodników reprezentujących
8 szkół powiatu kartuskiego:
      
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
       2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
       3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
       4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
       5. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
       6. Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach
       7. I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
       8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie

Sędzią głównym Turnieju był p. Mirosław Płotka

W wyniku rozgrywek wyłonieni zostali zwycięzcy Turnieju:

Dziewczęta młodsze:
      
I miejsce - Natalia KONKOL /ZSP Przodkowo/
      
II miejsce - Anna BIAŁK /I LO Kartuzy/
      
III miejsce - Katarzyna TREDER /ZSP Sierakowice/

Dziewczęta starsze:
      
I miejsce - Alicja JASKULSKA /I LO Kartuzy/
      
II miejsce - Emilia SOMINKA /ZSZiO Kartuzy/
      
III miejsce - Natalia NEUMILER /ZSP Sierakowice/

Chłopcy młodsi:
      
I miejsce - Dawid PRZYSTUPA /I LO Kartuzy/
      
II miejsce - Daniel JASKULSKI /I LO Kartuzy/
      
III miejsce - Mateusz GOSZ /ZST Kartuzy/

Chłopcy starsi:
      
I miejsce - Paweł RICHERT /ZSZiO Żukowo/
      
II miejsce - Dawid HENDRYCH /ZSP Sierakowice/
      
III miejsce - Artur BIZEWSKI /ZSP Somonino/

Wyniki drużynowe przedstawiają się następująco:

I miejsce i Puchar Starosty Powiatu Kartuskiego
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w KARTUZACH

II miejsce i Puchar Wójta Gminy Somonino
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w KARTUZACH

III miejsce i Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w SIERAKOWICACH

IV miejsce i Puchar Stowarzyszenia "Przyjazna wieś Kaszubska" w Somoninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w PRZODKOWIE


Organizatorami XI Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego
"DWIE RAKIETY" byli:

- Stowarzyszenia "Przyjazna wieś Kaszubska" w Somoninie
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
- Starostwo Powiatowe w Kartuzach


_________________________________________________

REGULAMIN

I. CEL:
- Popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej
-
Wyłonienia mistrza szkół ponadgimnazjalnych POWIATU KARTUSKIEGO

II. ORGANIZATOR:
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
- Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Kaszubska w Somoninie

III. PATRONAT HONOROWY:
- Starosta Powiatu Kartuskiego
- Wójt Gminy Somonino

IV. TERMIN I MIEJSCE
-    Zawody odbędą się 20 lutego 2009 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goręczynie - gmina Somonino
-    Sekretariat czynny będzie od godz. 9.00 - możliwość przeprowadzenia rozgrzewki
-    Otwarcie i losowanie - godzina 10.00
-    Gry - godzina 10.15
-    Do dnia 18 lutego br. należy potwierdzić udział w zawodach

V. KATEGORIE WIEKOWE:
1. Kategorie
     Lp.   Kategoria          Klasa     Rocznik
     1     DZIEWCZĘTA     I - II      1992 - 1991
     2     CHŁOPCY           I - II      1992 - 1991
     3     DZIEWCZĘTA     III - IV    1990 - 1989
     4     CHŁOPCY           III - IV    1990 - 1989

2.  Każda szkoła może wystawić drużynę składającą się (maksymalnie)
     z 4 zawodników
w dowolnie wybranych kategoriach wiekowych, którzy zostali wyłonieni w turnieju wewnatrzszkolnym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest:
     1.1. - posiadanie ważnego badania lekarskiego, określającego zdolność
             do udziału w zawodach
     1.2. - posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
1.  W turnieju obowiązuje wartościowe rozstawienie zawodników według
     następujących zasad:
     1.1. - w rozgrywkach, zawodników kojarzy się w układy par zgodnie z przeprowadzonym losowaniem
     1.3. - przy losowaniu zawodników należy przestrzegać zasady, aby zawodnicy tej samej szkoły byli maksymalnie oddaleni
              od siebie, tzn. aby znajdowali się - w zależności od liczby - w innych połówkach (przy 2 zawodnikach) w różnych
              ćwiartkach przy 4 zawodnikach;
2. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zawodników.

VIII. KLASYFIKACJA I PUNKTACJA:

1.  Prowadzona jest klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców w czterech wymienionych kategoriach wiekowych
2.  Prowadzona jest klasyfikacja drużynowa według następującej punktacji;
     Miejsce     Punkty     Miejsce     Punkty
          I             6             IV            3
          II            5             V             2
          III           4             VI            1
3.  Łączna suma zdobytych punktów określi miejsce poszczególnych drużyn w końcowej klasyfikacji.

IX. NAGRODY:
Indywidualne:
     I miejsce          - puchar, pamiątkowy dyplom, nagroda rzeczowa
     II miejsce         - pamiątkowy dyplom, nagroda rzeczowa
     III miejsce        - pamiątkowy dyplom, nagroda rzeczowa
     IV, V, VI miejsce - pamiątkowe dyplomy

Drużynowe:
     I miejsce     - Puchar Starosty Powiatu Kartuskiego
     II miejsce    - Puchar Wójta Gminy Somonino
     III miejsce   - Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie
     IV miejsce   - Puchar Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Kaszubska
                         w Somoninie

X. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1.  W trakcie gier obowiązują przepisy PZTS.
2.  Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
3.  Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za odzież osobistą i ekwipunek uczestników zawodów.
4.  Szkoły zgłaszające drużyny do działu w zawodach są odpowiedzialne za ubezpieczenie zawodników i trenerów
     od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5.  Komisję sędziowską zapewniają organizatorzy turnieju.
6.  Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga sędzia główny zawodów.

X. KONTAKT I ZGŁOSZENIA:

Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
ul. Ceynowy 1a, 83-314 Somonino
tel./fax (058) 684 11 26 w godz. 8.00 - 18.00
(od poniedziałku do piątku)
e-mail: gok@somonino.pl


Turniej w 2008 r.Komunikat z X Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych
       "Dwie Rakiety" 14 lutego 2008 r. - Goręczyno

W X Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego "Dwie Rakiety" udział wzięło 30 zawodników reprezentujących 8 szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego:

       1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
       2. Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach
       3. I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
       4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
       5. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Kartuzch
       6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
       7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
       8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie

Sędzią Głównym Turnieju był p. Mirosław Płotka, nauczyciel Zespołu Szkół w Miechucinie.

W wyniku rozgrywek wyłonieni zostali zwycięzcy Turnieju:

Dziewczęta młodsze:
      I miejsce - Barbara Klasa (ZSZiO Kartuzy)
      II miejsce - Natalia Janikowska (I LO Kartuzy)
      III miejsce - Alicja Jaskulska (I LO Kartuzy)

Dziewczęta starsze:
      I miejsce - Bożena Górna (ZSZiO Kartuzy)
      II miejsce - Aleksandra Widrowska (ZSZiO Kartuzy)
      III miejsce - Paulina Czerwińska (ZSP Przodkowo)

Chłopcy młodsi:
      I miejsce - Paweł Richert (ZSZiO Żukowo)
      II miejsce - Dawid Hendrych (ZSP Sierakowice)
      III miejsce - Dawid Przystupa (I LO Kartuzy)

Chłopcy starsi:
      I miejsce - Jakub Sychta (ZST Kartuzy)
      II miejsce - Mateusz Mejna (ZSP Somonino)
      III miejsce - Mateusz Koszałka (ZSP Sierakowice)


Wyniki drużynowe przedstawiają się następująco:

I miejsce i Puchar Starosty Powiatu Kartuskiego
      - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
II miejsce i Puchar Wójta Gminy Somonino
      - I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach
III miejsce i Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie
      - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
IV miejsce i Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Somoninie

      - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie

W VII Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego Reprezentacji Powiatów Szkół Ponadgimnazjalnych Dwie Rakiety powiat kartuski reprezentować będą zdobywcy pierwszych miejsc Turnieju powiatowego, tj.:
      
- Jakub Sychta
      - Dawid Richert
      - Bożena Górna
      - Barbara Klasa


Powiatowy Turniej Tenisa
Stołowego "DWIE RAKIETY"

Turniej w 2007 r.

Powiatowy Turniej Tenisa
Stołowego "DWIE RAKIETY"

Turniej w 2006 r.

HISTORIA TURNIEJU
I Rejonowy Turniej Tenisa "DWIE RAKIETY"
06.01.1997
4 osobowe reprezentacje
7 szkół rejonu kartuskiego
60 zawodników
II Turniej Tenisa Stołowego "DWIE RAKIETY"
dla Szkół Ponadgimnazjalnych rejonu kartuskiego
i Zespołów Szkół Rolniczych woj. Gdańskiego
10.12.1997
12 drużyn
80 zawodników
III Turniej Tenisa Stołowego "DWIE RAKIETY"
dla Szkół Ponadgimnazjalnych rejonu kartuskiego
i Zespołów Szkół Rolniczych woj. Gdańskiego
11.03.1998
11 drużyn
71 zawodników
I Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadpostawowych "DWIE RAKIETY"
18.02.1999
7 drużyn
28 zawodników
II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadpostawowych "DWIE RAKIETY"
07.03.2000
8 drużyn
32 zawodników
III Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadpostawowych "DWIE RAKIETY"
15.03.2001
7 drużyn
28 zawodników
IV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadpostawowych "DWIE RAKIETY"
15.02.2002
9 drużyn
36 zawodników
V Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY"
21.02.2003
7 drużyn
28 zawodników
VI Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY"
05.03.2004
6 drużyn
24 zawodników
VII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY"
11.02.2005
7 drużyn
28 zawodników
VIII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY"
17.02.2006
7 drużyn
27 zawodników
IX Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY"
8.03.2007
8 drużyn
31 zawodników
X Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY"
14.02.2008
8 drużyn
30 zawodników
XI Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY"
20.02.2009
8 drużyn
29 zawodników
XII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY"
5.03.2010
8 drużyn
32 zawodników
XIII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY"
11.02.2011
8 drużyn
30 zawodników
XIV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY"
17.02.2012
7 drużyn
26 zawodników
XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY"
8.02.2013
7 drużyn
25 zawodników
XVI Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY"
7.02.2013
6 drużyn
23 zawodników
XVII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY"
27.02.2013
7 drużyn
28 zawodników

Turnieje odbywają się dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Goręczynie.

© GOK Somonino. All rights reserved.