Powrót do strony głównej

Gminny Konkurs Poezji i Prozy Polskiej

Coroczny konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - eliminacje gminne. Uczestnicy konkursu wyłonieni są w konkursie przebiegającym na szczeblu szkolnym. Organizatorzy zapewniają uczestnikom nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.


XXXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Prozy i Poezji Polskiej

Somonino, 14.03.2018 r.

Komunikat z przebiegu eliminacji gminnych XXXV Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej

>>> komunikat - pdf

Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje bieżące GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Turystyka w gminie Somonino - informacje
Historia Gminnego Ośrodka Kultury Somonino
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Informacje - archiwum
Sponsorzy GOK Somonino
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Sala widowiskowa GOK Somonino
wirtulany spacer po GOK Somonino
Kontakt z GOK Somonino


XXXIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Poezji i Prozy Polskiej

14 marca 2017 r.
>>>  regulamin
>>>  karta zgłoszeniowa (odt)

Komunikat z przebiegu eliminacji gminnych XXXIV Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej

- 14 marca 2017 - Somonino              >>> komunikat - pdf

------------------------------------

XXXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej

15 marca 2016 r. (wtorek)
>>> karta zgłoszenia
>>> Regulamin Konkursu

Komunikat z przebiegu eliminacji gminnych XXXIII Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej

- 15 marca 2016 - Somonino              >>> komunikat - pdf

----------------------------------------------------------------------

XXXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Prozy i Poezji Polskiej

10.03. - Somonino

Komunikat z przebiegu eliminacji gminnych XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej - 10 marca 2015 - Somonino       >>> komunikat - pdf

          >>> regulamin
          >>> karta zgłoszenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej
      - 12 marca 2014 r. - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie

Dnia 12 marca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie odbyły się
gminne eliminacje XXXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy Polskiej.

>>> regulamin
>>> karta uczestnika

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komisja w składzie:
      1. Danuta Ramczyk - Przewodnicząca Komisji
      2. Danuta Kosowska
      3. Gabriela Litke
przyznała następujące miejsca:

Klasy I - III
      I miejsce - Marta Gawroń (SP Somonino)
      II miejsce - Mateusz Synakowski (SP Somonino)
      III miejsce - Emilia Gruchała-Węsierska (SP Borcz)
      Wyróżnienie - Oliwia Tokarska (SP Borcz)

Klasy IV - VI
      I miejsce - Damian Pestka (SP Somonino)
      II miejsce - Wiktoria Dymek (SP Borcz)
      III miejsce - Bartosz Synakowski (SP Somonino)
      Wyróżnienie - Nikola Cieszyńska (SP Goręczyno)
      Wyróżnienie - Bartosz Socha (SP Egiertowo)

Klasy gimnazjalne
      I miejsce - Aleksandra Plichta (GP Somonino)
      II miejsce - Dominika Radomska (GP Goręczyno)
      III miejsce - Sandra Tokarska (GP Somonino)
      Wyróżnienie - Magdalena Pirch (GP Goręczyno)

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli
I i II miejsce w danej kategorii wiekowej, tj.:

W kategorii klas I-III - Marta Gawroń (SP Somonino)
i
Mateusz Synakowski (SP Somonino)

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I-III, klasy IV-VI i klasy gimnazjalne. Łącznie do konkursu przystąpiło
21 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Somonino.

W kategorii klas IV - VI - Damian Pestka (SP Somonino)
i
Wiktoria Dymek (SP Borcz)

W kategorii klas gimnazjalnych - Aleksandra Plichta (GP Somonino)
i
Dominika Radomska (GP Goręczyno)

Eliminacje powiatowe XXXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej odbędą się dnia 20 marca 2014 (czwartek) godz. 10.30, sala widowiskowa Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach, ul. Klasztorna 1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej
      - 18 marca 2013 r. - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie

Dnia 18 marca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie odbyły się gminne eliminacje XXX Wojewódzkiego Kon-
kursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI
i klasy gimnazjalne. Łącznie do konkursu przystąpiło 23 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Somonino.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komisja w składzie:
1. Danuta Ramczyk - Przewodnicząca Komisji
2. Danuta Kosowska
3. Gabriela Litke
przyznała następujące miejsca:

Klasy I - III
      I miejsce - Olga Reglińska (SP Somonino)
      II miejsce - Oliwia Tokarska (SP Borcz)
      III miejsce - Oliwia Czaja (SP Goręczyno)
      Wyróżnienie - Mateusz Synakowski (SP Somonino)
      Wyróżnienie - Natalia Wilkowska (SP Połęczyno)
      Wyróżnienie - Oliwia Maliszewska (SP Połęczyno)

Klasy IV - VI
      I miejsce - Wiktoria Dymek (SP Borcz)
      II miejsce - Kamila Cymerman (SP Somonino)
      III miejsce - Bartosz Synakowski (SP Somonino)
      Wyróżnienie - Wiktoria Grota (SP Połęczyno)
      Wyróżnienie - Julia Czaja (SP Goręczyno)

Klasy gimnazjalne
      I miejsce - Helena Zaworska (GP Somonino)
      II miejsce - Dominika Radomska (GP Goręczyno)
      III miejsce - Alicja Hildebrandt (GP Somonino)
      Wyróżnienie - Kamila Benka (GP Goręczyno)

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce
w danej kategorii wiekowej, tj.:
      W kategorii klas I - III - Olga Reglińska (SP Somonino), Oliwia Tokarska (SP Borcz)
      W kategorii klas IV - VI - Wiktoria Dymek (SP Borcz), Kamila Cymerman (SP Somonino)
      W kategorii klas gimnazjalnych - Helena Zaworska (GP Somonino),
                        Dominika Radomska (GP Goręczyno)

Eliminacje powiatowe XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej odbędą się dnia 21 marca 2013 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------XXIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej
      - 8 marca 2012 r. - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie

Dnia 8 marca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie odbyły się gminne eliminacje XXIX Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III,
klasy IV-VI i klasy gimnazjalne. Łącznie do konkursu przystąpiło 24 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy
Somonino.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komisja w składzie:
      1. Danuta Ramczyk - Przewodnicząca Komisji
      2. Urszula Wilkowska-Hein
      3. Gabriela Litke
przyznała następujące miejsca:

Klasy I-III
      I miejsce - Małgorzata Byczkowska /SP - Egiertowo/
      II miejsce - Marta Gawroń /SP - Somonino/
      III miejsce - Aniela Miloch /SP - Somonino/
      Wyróżnienie - Agnieszka Mielewczyk /SP - Połęczyno/ i Agata Puzdrowska /SP - Goręczyno/

Klasy IV-VI
      I miejsce - Wiktoria Dymek /SP - Borcz/
      II miejsce - Dominika Radomska /SP - Goręczyno/
      III miejsce - Natalia Grzędzicka /SP - Połęczyno/
      Wyróżnienie - Alicja Majkowska /SP - Somonino/ i Julia Hinc /SP - Borcz/

Klasy gimnazjalne
      I miejsce - Dagmara Kreft /GP - Goręczyno/
      II miejsce - Aleksandra Plichta /GP - Somonino/
      III miejsce - Piotr Dawidowski /GP - Somonino/
      Wyróżnienie - Magdalena Pirch /GP - Goręczyno/

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w danej kategorii wiekowej, tj.:

W kategorii klas I-III: Małgorzata Byczkowska /SP - Egiertowo/ i Marta Gawroń /SP - Somonino/
W kategorii klas IV-VI:
Wiktoria Dymek /SP - Borcz/ i Dominika Radomska /SP - Goręczyno/
W kategorii klas gimnazjalnych:
Dagmara Kreft /GP- Goręczyno/ i Aleksandra Plichta /GP- Somonino/

Eliminacje powiatowe XXIX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej odbędą się dnia 15 marca 2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikat z przebiegu eliminacji gminnych XXVIII Wojewódzkiego
      Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej

      - 3 marca 2011 r. - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie

Dnia 3 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie odbyły się gminne eliminacje XXVIII Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: klasy I - III,
klasy IV - VI i klasy gimnazjalne. Łącznie do konkursu przystąpiło 22 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy
Somonino.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komisja w składzie:
1. Danuta Rzepka - Przewodnicząca Komisji
2. Urszula Wilkowska-Hein
3. Gabriela Litke
4. Danuta Kosowska
przyznała następujące miejsca:

Klasy I - III
      I miejsce - Bartosz Synakowski /SP-Somonino/
      II miejsce - Kamila Cymerman /SP-Somonino/
      III miejsce - Emilia Markowska /ZS-Goręczyno/
      Wyróżnienie - Wiktoria Dymek /SP-Borcz/ i Jagoda Jagodzińska /SP-Egiertowo/

Klasy IV - VI
      I miejsce - Helena Zaworska /SP-Egiertowo/
      II miejsce - Dominika Radomska /ZS-Goręczyno/
      III miejsce - Natalia Patoka /SP-Egiertowo/
      Wyróżnienie - Aleksandra Ryngwelska /SP-Borcz/ i Natalia Huniewicz /SP-Połęczyno/

Klasy gimnazjalne
      I miejsce - Michał Formela /GP-Somonino/
      II miejsce - Monika Szulfer /GP-Somonino/
      Wyróżnienie - Martyna Wrońska /ZS-Goręczyno/ i Dagmara Kreft /ZS-Goręczyno/

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w danej kategorii wiekowej, tj.:
      w kategorii klas I - III - Bartosz Synakowski /SP-Somonino/ i Kamila Cymerman /SP-Somonino/
      w kategorii klas IV - VI - Helena Zaworska /SP-Egiertowo/ i Dominika Radomska /ZS-Goręczyno/
      w kategorii klas gimnazjalnych - Michał Formela /GP-Somonino/ i Monika Szulfer /GP-Somonino/

Eliminacje powiatowe XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej odbędą się
dnia 10 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Komunikat z przebiegu eliminacji gminnych XXVII Wojewódzkiego
      Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej

      - 16 marca 2010 r. - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: klasy I - III,
klasy IV - VI i klasy gimnazjalne. Łącznie do konkursu przystąpiło
22 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Somonino.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komisja w składzie:
      1. Judyta Ducher - Przewodnicząca Komisji
      2. Urszula Wilkowska-Hein
      3. Gabriela Litke
      4. Danuta Kosowska
przyznała następujące miejsca:

Klasy I - III
      I miejsce - Kamila Cymerman /SP Somonino/
      II miejsce - Bartosz Synakowski /SP Somonino/
      III miejsce - Emilia Markowska /ZS Goręczyno/
      Wyróżnienie - Agata Sarach /ZS Goręczyno/, Marta Dera /SP Egiertowo/

Klasy IV - VI
      I miejsce - Piotr Dawidowski /SP Somonino/
      II miejsce - Dominika Radomska /ZS Goręczyno/
      III miejsce - Helena Zaworska /SP Egiertowo/
      Wyróżnienie - Marta Wałaszkowska /SP Egiertowo/,
                            Angelika Sarach /ZS Goręczyno/

Klasy gimnazjalne
      I miejsce - Aleksandra Plichta /ZS Goręczyno/
      II miejsce - Weronika Baran /GP Somonino/
      III miejsce - Michał Formela /GP Somonino/
      Wyróżnienie - Monika Szulfer /GP Somonino/

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w danej kategorii wiekowej, tj.:

W kategorii klas I - III
      Kamila Cymerman /SP Somonino/
      Bartosz Synakowski /SP Somonino/

W kategorii klas IV - VI
      Piotr Dawidowski /SP Somonino/
      Dominika Radomska /ZS Goręczyno/

W kategorii klas gimnazjalnych
      Aleksandra Plichta /ZS Goręczyno/
      Weronika Baran /GP Somonino/

Eliminacje powiatowe XXVII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy
i Poezji Polskiej odbędą się dnia 18 marca 2010 r. (czwartek) o godz. 10.00
w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach.

-----------------------------------------------------------------------------------

Komunikat z przebiegu eliminacji gminnych XXVI Wojewódzkiego
      Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej
      - 12 marca 2009 r. - Somonino

Dnia 12 marca 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie odbyły się gminne eliminacje XXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy Polskiej. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I - III, klasy IV - VI i klasy gimnazjalne. Łącznie do konkursu przystąpiło
20 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Somonino.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komisja w składzie:
1. Danuta Ramczyk - Przewodnicząca Komisji
2. Urszula Wilkowska-Hein
3. Gabriela Litke
4. Danuta Kosowska
przyznała następujące miejsca:

Klasy I - III
      I miejsce - Kamila Cymerman /SP - Somonino/
      II miejsce - Natalia Grzędzicka /SP - Połęczyno/
      III miejsce - Agata Sarach /SP - Goręczyno/
      Wyróżnienie - Natalia Patoka /SP - Egiertowo/,
                        - Wiktoria Krawiecka /SP - Somonino/

Klasy IV - VI
      I miejsce - Marta Wałaszkowska /SP - Egiertowo/
      II miejsce - Piotr Dawidowski /SP - Somonino/
      III miejsce - Adam Serkowski /SP - Goręczyno/
      Wyróżnienie - Natalia Huniewicz /SP - Połęczyno/
                        - Klaudia Brotz /SP - Somonino/

Klasy gimnazjalne
      I miejsce - Martyna Gesella /GP - Somonino/
      II miejsce - Aleksandra Plichta /ZS - Goręczyno/
      III miejsce - Dominika Grzędzicka /GP - Somonino/


Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli
I i II miejsce w danej kategorii wiekowej, tj.:

W kategorii klas I - III
      - Kamila Cymerman /SP - Somonino/
      - Natalia Grzędzicka /SP - Połęczyno/
W kategorii klas IV - VI
      - Marta Wałaszkowska /SP - Egiertowo/
      - Piotr Dawidowski /SP - Somonino/
W kategorii klas gimnazjalnych
      - Martyna Gesella /GP - Somonino/
      - Aleksandra Plichta /ZS - Goręczyno/

Eliminacje powiatowe XXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy
i Poezji Polskiej odbędą się dnia 19 marca 2009 r. (czwartek) o godz. 10.00
w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach.

Komunikat z przebiegu eliminacji gminnych XXV Wojewódzkiego
      Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej
      - 5 marca 2008 r - Somonino

Dnia 5 marca 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie odbyły się
gminne eliminacje XXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy Polskiej. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:
kl. I - III, kl. IV - VI i klasy gimnazjalne.
Łącznie do konkursu przystąpiło 23 uczniów.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komisja w składzie:
1. Danuta Ramczyk - Przewodnicząca Komisji
2. Urszula Wilkowska-Hein, 3. Gabriela Litke, 4. Danuta Kosowska
przyznała następujące miejsca:

Klasy I - III
      I miejsce - Agata Sarach /SP Goręczyno/
      II miejsce - Aleksandra Plichta /SP Somonino/
      III miejsce - Piotr Dawidowski /SP Somonino/
      WYRÓZNIENIA: Monika Szwichtenberg /SP Połęczyno/,
                              Kinga Rogacka /SP Borcz/

Klasy IV - VI
      I miejsce - Aleksandra Plichta /SP Goręczyno/
      II miejsce - Weronika Ofierska /SP Somonino/
      III miejsce - Marta Wałaszkowska /SP Egiertowo/
      WYRÓZNIENIA: Klaudia Brotz /SP Somonino/, Karol Hopa /SP Borcz/

Klasy gimnazjalne
      I miejsce - Martyna Gesella /GP Somonino/
      II miejsce - Weronika Radomska /ZS Goręczyno/
      III miejsce - Alksandra Szwaba /ZS Goręczyno/
      WYRÓZNIENIA: Aleksandra Walkusz /GP Somonino/

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli
I i II miejsce w danej kategorii wiekowej, tj.:
      - w kat. klas I - III
      
Agata Sarach /SP Goręczyno/, Aleksandra Plichta /SP Somonino/
      -
w kat. klas IV - VI
      
Aleksandra Plichta /SP Goręczyno/,
      Weronika Ofierska /SP Somonino/

      -
w kat. klas gimnazjalnych
      
Martyna Gesella /GP Somonino/,
      Weronika Radomska /ZS Goręczyno/

Przebieg eliminacji gminnych XXIV Wojewódzkiego Konkursu
      Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej
      
- 14 marca 2007 r.

Dnia 14 marca 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie odbyły się
gminne eliminacje XXIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji i Prozy Polskiej.

Konkurs przebiegał w następujących kategoriach wiekowych: kl. I - III,
kl. IV - VI oraz klasy gimnazjalne.
Łącznie do konkursu przystąpiło 16 uczniów.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komisja w składzie:
      1. Danuta Ramczyk - Przewodnicząca Komisji
      2. Urszula Wilkowska-Hein
      3. Gabiela Litke
      4. Monika Halman
przyznała następujące miejsca:

Kategoria: klasy I - III
      I miejsce - Piotr Dawidowski /SP Somonino/
      II miejsce - Angelika Sarach /SP Goręczyno/
      III miejsce - Aleksandra Ryngwelska /SP Borcz/
      Wyróżnienie - Kacper Dymek /SP Borcz/

Kategoria: klasy IV - VI
      I miejsce - Michał Formela /SP Somonino/
      II miejsce - Weronika Baran /SP Goręczyno/
      III miejsce - Adrianna Szynszecka /SP Somonino/
      Wyróżnienie - Aleksandra Pawelczik /SP Borcz/

Kategoria: klasy gimnazjalne
      I miejsce - Martyna Gessela /GP Somonino/
      II miejsce - Magdalena Ustowska /GP Goręczyno/
      III miejsce - Natalia Kulas /GP Somonino/
      Weronika Radomska /GP Goręczyno/

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się uczniowie,
którzy zajęli I i II miejsce w danej kategorii wiekowej.Gminny Konkurs Poezji i Prozy
      Polskiej - 2006 r.
Turniej w 2006 r.

© GOK Somonino. All rights reserved.