Powrót do strony gównej


Dworek w Wyczechowie

Dworek w Wyczechowie został wybudowany w latach 80-tych XIX w., obecnie siedziba oddziału Ecofarmy Kaszubskiej. Zespół zabudowań dworu i dawnego folwarku otacza zabytkowy zespół parkowy z cennymi drzewami chronionymi jako pomniki przyrody.

Po kasacji klasztoru kartuskiego przez Prusaków w 1772 roku utworzono z jego dóbr starostwo kartuskie. Ze względu na braki lokalowe kształtującej się administracji powiatowej przez kilka pierwszych lat siedziba landrata (starosty) kartuskiego Carla Michaela von Groddecka mieściła się w dworku w Wyczechowie, którego był właścicielem.

Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje bieżące GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Turystyka w gminie Somonino - informacje
Historia Gminnego Oœrodka Kultury Somonino
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Informacje - archiwum
Sponsorzy GOK Somonino
Stowarzyszenie "Przyjazna Wieœ Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Kontakt z GOK Somonino
Sala widowiskowa GOK Somonino
wirtulany spacer po GOK Somonino

GOK Somonino. All rights reserved.